About Us

logo trithuconlineDiễn đàn Trithuconline.net là website chia sẻ những kiến thức về lịch sử, văn hóa và công nghệ, chúng tôi được thành lập dựa trên tình yêu của mình về Lịch sử văn hóa của Việt nam nói riêng và Thế giới nói chung.

  • Đây là một diễn đàn phi lợi nhuận, không lợi dụng hình thức thông tin để trục lợi hay buôn bán các sản phẩm thương mại trá hình, cũng như không kêu gọi quyên góp và gây quỹ trái phép.
  • Các nội dung bài viết và hình ảnh mà chúng tôi đăng tải, được trích dẫn và sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu và thông tin lịch sử xác đáng và có những kiểm chứng cụ thể. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai sử dụng diễn đàn của mình để tạo ra những dư luận hoang mang, xuyên tạc bôi nhọ hay kích động các hành vi chia rẽ về tôn giáo, sắc tộc an ninh xã hội và an ninh chính trị của Quốc gia sở tại cùng như các quốc gia khác trên thế giới.
  • Chúng tôi hoạt đông dựa trên tiêu chí tôn trọng sự thật lịch sử và đặc biệt lên án các hành động thư địch kích động chia rẽ hay những hành vi bôi nhọ nhằm xét lại tính chân thực của lịch sử.
  • Chúng tôi luôn cầu thị cũng như kêu gọi, mỗi cá nhân hay tập thể khi tham gia vào diễn đàn phải luôn luôn có thái độ tôn trong danh dự và nhân phẩm của nhưng ngươi xung quanh, tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi đi ngược lại tinh thần tốt đẹp chung trong hành trinh xây dựng xã hội văn minh và hiện đại.

Trân trọng cảm ơn

Ban quản trị Website Trithuconline.net