Việt nam 1948 – Dưới con mắt của phóng viên Life

Bộ ảnh đen trắng của phóng viên tạp chí Life ghi lại hình ảnh sinh hoạt cũng như khung cảnh của Đất nước và...

Ảnh màu quý hiếm về Miền Bắc Việt nam năm 1967

Bộ ảnh màu quý hiếm về cuộc sống ở Miền Bắc Việt nam thập niên 1960, được ghi lại bởi các phong viên trong...

Bài mới nhất