Cuộc chiến tranh Đông Dương phần 1

Bộ phim tài liệu về Cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc của nhà làm phim Người Đức Peter Scholl-Latour Nhà báo Peter Scholl-Latour...

Bài mới nhất